แจ้งการชำระเงิน

ท่านสามารถที่จะแจ้งการชำระเงินโดนผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ได้ โดยแนบสลิปการชำระเงินไปด้วย